امروز پنج شنبه , 10 خرداد 1403

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

فایل ها 48,284 تعداد

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1403-1402همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1403-1402همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1403-1402همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و استعدادیابی دانش آموزان

دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و استعدادیابی دانش آموزان

دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و استعدادیابی دانش آموزان

7,000 تومان

دریافت
طراحی آموزشی با روش اشور فارسی دوم

طراحی آموزشی با روش اشور فارسی دوم

دانلود طرح درس با روش اشور فارسی دوم درس پرواز قطره

49,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1396-1395 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1396-1395 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1396-1395 همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
طرح درس سازنده گرایی ریاضی دوم نمودار ستونی

طرح درس سازنده گرایی ریاضی دوم نمودار ستونی

دانلود طرح درس ریاضی دوم بر اساس رویکرد سازنده گرایی با عنوان نمودار ستونی

43,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1397-1396 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1397-1396 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1397-1396 همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1398-1397 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1398-1397 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1398-1397 همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1399-1398 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1399-1398 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1399-1398 همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1400-1399 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1400-1399 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1400-1399 همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1401-1400همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1401-1400همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1401-1400همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1402-1401همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1402-1401همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم سال 1402-1401همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1401-1400همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1401-1400همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1401-1400همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1402-1401همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1402-1401همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1402-1401همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1403-1402همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1403-1402همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1403-1402همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
دانلود سوالات ضمن خدمت مسطور زندگی با آیه ها

7,000 تومان

دریافت
شبیه سازی توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) در خطاهای اتصال کوتاه مختلف شبکه

شبیه سازی توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) در خطاهای اتصال کوتاه مختلف شبکه

روش های مختلفی برای سنجش میزان تغییر متغیرهای توربین بادی (ولتاژ، جریان، سرعت روتور و ...) در هنگام خطای واقع شده در شبکه متصل

56,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1396-1395 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1396-1395 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1396-1395 همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1397-1396 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1397-1396 همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم سال 1397-1396 همراه با پاسخ تشریحی

20,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 2415
  • »