فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

بلور شناسی مقدماتی / قابل سرچ

بلور شناسی مقدماتی / قابل سرچ

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس سیستم های اطلاعات مدیریت

جزوه درس سیستم های اطلاعات مدیریت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مدیریت منابع اطلاعاتی

درس مدیریت منابع اطلاعاتی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش ورد 2019 pdf

آموزش ورد 2019 pdf

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل